Outplacement – job hunting

Wanneer er ontslag dreigt voor een werknemer kan hij of zij in aanmerking komen voor een outplacementtraject bij Het Arbeidshuis.
Het Arbeidshuis begeleidt en ondersteunt de werknemer bij het zoeken van een nieuwe baan.

Er wordt vrijwel altijd een termijn gesteld aan het outplacementtraject: de werknemer wordt geacht binnen een aantal maanden een nieuwe baan gevonden te hebben.
Zo niet, dan volgt alsnog ontslag. Een outplacementtraject maakt vaak deel uit van het sociaal plan bij een reorganisatie.

Outplacement wordt aangeboden in geval van:

  • een onoplosbaar arbeidsconflict
  • reorganisatie / sociaal plan
  • vastlopen in carrière
  • keuze van een medewerker zelf

Jobhunting

Het inzetten van jobhunting is een goede aanvulling in een outplacement traject of een sociaal plan. Als iemand klaar is om weer aan het werk te gaan en weet wat hij of zij wil, maar het solliciteren zelf nog een hoge drempel vindt, of als het zelf niet lukt.

In dit traject gaan we allereerst samen vaststellen op welke sector of beroepsgroep de focus moet liggen. Uiteraard houden we rekening met de persoonlijke situatie van de individu, denk bijvoorbeeld aan de thuissituatie, de wensen en woon-werkafstand. Ook het type organisatie houden we in het oog. De werkzoekende wordt ondersteund in het benaderen van de arbeidsmarkt. Hierbij wordt hij/zij onder de aandacht gebracht bij alle 25 jobcoaches van IederZijnWerk. Wij hebben een groot netwerk, dat aangesproken wordt. De werkzoekende krijgt hulp bij het inventariseren van het eigen netwerk. Per sollicitatie wordt de brief en het CV onder de loep genomen, het gesprek wordt voorbereid. De coach houdt de werkzoekende scherp en gemotiveerd. Het doel is altijd een passende functie.