Arbeidsdeskundig/-medisch onderzoek en Re-integratie

Arbeidsdeskundig en arbeidsmedisch onderzoek

Het Arbeidshuis adviseert werkgevers die te maken hebben met personeel dat tijdelijk niet of minder goed kan functioneren. Door middel van een arbeidsdeskundig of arbeidsmedisch onderzoek brengen wij in kaart in hoeverre terugkeer naar werk mogelijk is en welke stappen werkgever en werknemer daarbij kunnen zetten.  Afhankelijk van de doelstelling kan het Arbeidshuis vervolgens een  1e, 2e of 3e spoor re-integratie traject inzetten.

Ook gemeenten kunnen bij ons een beroep doen op arbeidsmedisch onderzoek. Wij brengen daarbij in kaart wat de klachten zijn, wat daarin te verbeteren is en wat voor de klant de feitelijke arbeidsmogelijkheden zijn.

Re-integratietrajecten 1e, 2e en 3e spoor

Als een werknemer door ziekte langdurig is uitgevallen, is re-integratie een traject dat zorgvuldig en deskundig moet worden begeleid. Afhankelijk van de situatie van uw werknemer kan het Arbeidshuis een 1e, 2e of 3e spoor traject inzetten. Samen brengen we in kaart waar de belastbaarheid van uw werknemer ligt en wat zijn of haar mogelijkheden zijn richting werk. Wij informeren u graag over uw rechten en plichten als werkgever met betrekking tot ziekteverzuim en re-integratie.

Door een traject op maat helpt het Arbeidshuis werkgevers om de risico’s en schadelast van werkgevers te beperken en de kosten te reduceren. Bij de uitvoering van 1e, 2e of 3e spoor traject bewaakt het Arbeidshuis het stappenplan die de Wet Verbetering Poortwachter voorschrijft. Samen met de werkgever zijn wij verantwoordelijk voor een juiste aanpak. Het Arbeidshuis voert vervolgens uit.

1e spoor: re-integreren in eigen of aangepast werk

Het 1e spoor traject is er op gericht om de werknemer zo snel en goed mogelijk te laten re-integreren bij de eigen werkgever. Dit kan zowel in de eigen (eventueel aangepaste) functie, als in een andere functie.

2e spoor: re-integreren bij een andere organisatie

Als de werknemer niet kan terug keren naar de huidige werkgever, wordt een 2e spoor traject ingezet om de werknemer te begeleiden naar een passende functie bij een nieuwe werkgever.

3e spoor: re-integreren na de WIA-keuring

Als een werknemer na 2 jaar in de ziektewet een WGA uitkering krijgt, dan kan de medewerker via een 3e spoor traject ondersteuning krijgen om alsnog een passende baan te vinden.

Bij elk traject starten we met een intake gesprek. Hierin maken we kennis en brengen we in kaart wat de klachten zijn, wat daarin te verbeteren is en wat voor de werknemer de feitelijke arbeidsmogelijkheden zijn. Belangrijk is om uit te vinden welke plek passend is en op welke manier de werknemer goed kan functioneren. Nadat is vastgesteld waar de belastbaarheid ligt, maken we een plan van aanpak. Hierin nemen we de methoden en werkwijze op die we toepassen in het traject.

Kenmerkend voor het Arbeidshuis is dat wij veel contact hebben met (potentiele) werkgevers, zodat wij je concreet kunnen helpen bij het vinden van oplossingen bij een andere organisatie.